Eenrum en omstreken

Welkom op de website van Buurtzorg Eenrum en omstreken

Welkom op de website van Buurtzorg team de Marne Eenrum e.o.

In gemeente De Marne zijn sinds november 2014 drie teams actief :  Team de Marne 1, Team Leens e.o en Team Eenrum en omstreken. Wij hebben ons werkgebied in De Marne opgesplitst zodat cliënten dezelfde gezichten blijven zien. Zorg op maat blijft hierdoor mogelijk in de krimpregio.

Ons kleinschalige team telt 6 vaste medewerkers en enkele oproepkrachten. Alle medewerkers van De Marne Eenrum e.o. zijn geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden die samen met u kijken hoe de verzorging en verpleging die u nodig heeft het beste gegeven kan worden.            

 

Er kan een moment komen waarop u verpleging of verzorging nodig heeft.

Soms tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, soms langdurig, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, dit is geheel afhankelijk van uw situatie.  Ons uitgangspunt hierbij is dat wij u en uw omgeving ondersteunen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat u met goede zorg thuis kunt blijven wonen.  

 

Wij bieden uitlopende hulp zoals ondersteuning bij het wassen en douchen, hulp bij aan- uitkleden, advies bij hulpmiddelen, medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap. Daarnaast verrichten wij ook (specialistische) handelingen op verzoek van uw huisarts of specialist zoals het verzorgen van een wond, geven van injecties, plaatsen van katheters en het bestrijden van pijn. Bij mensen die thuis willen sterven is er vaak extra hulp nodig. Ook deze extra zorgverlening bieden wij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van Buurtzorg team de Marne Eenrum e.o.

In de gemeente de Marne zijn drie buurtzorgteams werkzaam:

Team de Marne 1, Team Leens e.o en Team Eenrum en omstreken. Team  Eenrum en omstreken richt zich voornamelijk op de dorpen : Eenrum, Wehe – den Hoorn, Molenrij, Kloosterburen, Kruisweg, Hornhuizen, Kleine Huisjes, Saaxumhuizen, Broek, Westernieland en Pieterburen.

 

Ons kleinschalig team telt 6 vaste medewerkers en enkele oproepkrachten. Alle teamleden zijn geschoolde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die samen met u kijken hoe de verzorging en
verpleging die u nodig heeft het beste gegeven kan worden. 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Eenrum en omstreken, neem dan contact met ons op.
06 - 10599936
demarne3@buurtzorgnederland.com